Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Page icon

Tîm Diogelu Addysg/Education Safeguarding

Image representing the service provider: Child-Safeguarding1 (05-09-2018_0758)

Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message 

Mae’r Tîm Diogelu Addysg yn rhan o’r Gwasanaethau Plant ac yn cynnig cyngor a chymorth i bob ysgol ar faterion diogelu. Mae’r tîm yn Neuadd y Sir yn cynnwys Rheolwr Gwasanaeth (Lynda Gallagher), dau aelod staff llawn amser (Tom Noaks a Kate Willington (administrative support)) a dau aelod rhan amser o staff (Jo Bowman a Nikki Loukisas).   

The Education Safeguarding Team sit within Children Services and offer advice & support to all schools on safeguarding matters. The team based at County Hall, consist of a Service Manager (Lynda Gallagher), two full time staff member (Tom Noaks & Kate Willington (administrative support) and two part-time staff members (Jo Bowman & Nikki Loukisas).


Loading gif
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Mewngofnodwch i weld yr adnoddau perthnasol/Please log in to view applicable resources
Loading gif