Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Page icon

Property Services/Gwasanaethau Eiddo

Image representing the service provider: Property Services (24-06-2019_1547)

Gweithio ynghyd â Phartneriaid i ddarparu gwasanaeth o safon uchel â ffocws ar gwsmeriaid/Working together with Partners to deliver a high quality service with a customer focus

Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message

Gweler y dogfennau Cytundeb Lefel Gwasanaeth atodedig mewn perthynas â Gwasanaethau Eiddo, Rhwymedigaethau Statudol a Rheoli Cyfleusterau, Gwasanaethau Glanhau. 

 
Cofiwch fod y CLG Gwasanaethau Eiddo yn gontract treigl ac nad yw’n cael ei gynnwys yn y system pwrcasu ar-lein.


Os hoffech drafod ein gwasanaethau ymhellach, cysylltwch â ni ar y cyfeiriad e-bost isod a bydd y gwasanaeth perthnasol yn ymateb. CCSPropertyServices@caerdydd.gov.uk    

_____________________________________________________________________________  

Please see attached downloads of our Service Level Agreement’s relating to Property Services, Statutory Obligations and Facilities Management, Cleaning Services.

Please note that the Property Services SLA is a rolling contract and is not included in the online purchasing system.

If you would like to discuss our services further, please contact us on the email address below and the relevant service area will respond. CCSPropertyServices@cardiff.gov.uk

Header icon

***STAFF MOT OFFER***

Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif