Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Article icon

Communication Detail

Image representing the news: CES-0619-A001_PopUp Education Services

FREE business school for budding entrepreneurs/Ysgol fusnes AM DDIM i entrepreneuriaid addawol

Mae hon yn neges ddwyieithog./This is a bilingual message. 

 

 

Ysgol fusnes AM DDIM i entrepreneuriaid addawol
 
Hoffech chi wneud arian yn gwneud beth rydych yn ei garu?
 
Mae’r tîm Gwasanaeth i Mewn i Waith yn gweithio gydag ysgol fusnes i gyflwyno gweithdai busnes AM DDIM i’ch helpu i ddechrau eich busnes yn gywir. Mae hwn yn gyfle unigryw i gael help arbenigol i ddod â’ch syniadau busnes yn fyw! Mae’r cwrs yn trafod pob agwedd ar ddechrau, perchnogi a rhedeg busnes.
 
Mae’r cwrs yn cael ei gynnal ymMaes yr Arfau Caerdydd o ddydd Llun 17 Mehefin i ddydd Gwener 28 Mehefin, 10am-3pm yn ystod yr wythnos. Does dim rhaid i chi ddod bob dydd, ond po amlaf y dewch, y mwyaf a gewch! Mae’r holl sesiynau am ddim, ond dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael felly mae’n rhaid cadw lle!

Dewch i ddysgu am:
 
·         Ddechrau busnes heb arian
·         Adeiladu gwefan am ddim
·         Ymgyfarwyddo â Google
·         Sut i ddod o hyd i gwsmeriaid ar y cyfryngau cymdeithasol
·         Magu’r hyder i lansio eich syniadau 
·         Treth, creu cwmni a’r stwff cyfreithiol
·         Sut i wneud arian yn gwneud beth rydych yn ei garu
 
Roedd Daniel eisiau ehangu ei fusnes canhwyllau yr oedd yn ei redeg o’i gartref, felly fe ddaeth i’r ysgol y llynedd. Gwyliwch y fideo HWN i weld sut manteisiodd ar y gweithdai.
 
Ynghyd â’r gweithdai, mae’r ysgol yn cynnig cymorth un i un lle y bo’n bosibl ynghyd â chymorth ar-lein parhaus i bob cyfranogwr ar ôl y digwyddiad ei hun.

Gallwch weld yr amserlen lawn a chadw lle am ddim YMA.  
  

_____________________________________________________________________________

 

 

FREE business school for budding entrepreneurs
 
What if you could make money doing what you love?
 
The Into Work Advice Service team are working with PopUp Business School to bring FREE business workshops to help you to kick-start your business the right way. This is a one-off opportunity to get expert help to bring your business ideas to life! The course covers every aspect of starting, owning and running a business. This takes everything you thought you knew about setting up a new business and turns it on its head. The results are outstanding.
 
The course is being run at Cardiff Arms Park from Monday 17th June to Friday 28th June, 10am-3pm every weekday. You don't have to come every day but the more you come, the more you will get out of it. All sessions are completely free, but places are limited, so booking is essential!

Come along to learn about:
 
·         Starting a business with no money
·         Building a website for free
·         Getting to the top of Google
·         How to find customers on social media
·         Getting the confidence to launch your ideas 
·         Tax, company setup and the legal stuff
·         How to make money doing what you love
 
Daniel wanted to get his homebased candles business off the ground so came along to last year’s school. Check out the video HERE to find out how he benefited from the workshops.
 
As well as the workshops, PopUp also provides one to one support wherever possible and continuing online support to all participants after the event itself.
 
Find the full schedule and secure your free place HERE

 

 

 

 

 

 

 

03 Jun 2019

Author
Into Work Advice Service/Gwasanaeth i Mewn i Waith
Cardiff Education Services/Gwasanaethau Addysg Caerdydd
Contact Provider Arrow down