Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Page icon

Cardiff Education Services/Gwasanaethau Addysg Caerdydd

Image representing the resource page: Cardiff Education

Cynnig datrysiadau llawn i'ch anghenion addysgol/Providing complete solutions for your educational needs

Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message 

Mae’r Cyngor wedi creu Gwasanaethau Addysg Caerdydd, sy’n dod â gwasanaethau o bob rhan o’r Cyngor ynghyd mewn un uned fasnachu, i gefnogi’n well anghenion a gofynion newidiol ysgolion. Mae Gwasanaethau Addysg Caerdydd yn cynnig sylfaen wybodaeth helaeth a chyfoeth o brofiad o ran diwallu anghenion busnes a hyfforddi cymhleth sy’n ofynnol i helpu ysgolion i berfformio’n well. Gall Gwasanaethau Addysg Caerdydd gynnig pecynnau penodol yn ogystal â gwasanaethau pwrpasol i ddiwallu eich gofynion unigol.   
___________________________________________________________________________________________________ 

The Council has created Cardiff Education Services, which brings services across the council into one trading unit, to better support the changing needs and requirements of schools. Cardiff Education Services provides a vast knowledge base and a wealth of experience in meeting the complex business and training needs required to help schools perform well. Cardiff Education Services can offer set packages as well as bespoke services to meet your individual requirements.

Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Mewngofnodwch i weld yr adnoddau perthnasol / Please log in to view applicable resources
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif